Dnes je: pondelok, 17. jún 2024, Meniny má:

Citáty zo Svätého Písma (Biblie)

Sväté Písmo sa skladá z dvoch častí, zo Starého a Nového zákona. Starý zákon zachytáva obdobie pred príchodom Ježiša Krista na svet, Nový zákon začína narodením Ježiša Krista.

Nový zákon

Vieme, že tým, čo milujú Boha všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.

(List Rimanom 8,28)
Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.

(List Rimanom 12, 17)
Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

(List Rimanom 13,10)
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

(Prvý list Korinťanom 13, 4-7)
A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

(List Galaťanom 5,19-23)
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

(List Efezanom 4,32)
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.

(Matúš 7,12)
Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

(Matúš 7,1-2)